Kompleksowy projekt aranżacji wnętrza obejmuje następujące etapy:

Po dokonaniu inwentaryzacji wspólnie z Inwestorem rozpoczynamy poszukiwanie „pomysłu” na wnętrze.

Etap I – Projekt koncepcyjny wnętrza – obejmujący układ funkcjonalny, koncepcję kolorystyczną,wstępne propozycje mebli/zabudowy meblowej, wstępne propozycje materiałowe. Proponowane rozwiązania przedstawiane są na czytelnych rzutach oraz wizualizacjach komputerowych. Powstające rozwiązania są na bieżąco konsultowane z Inwestorem. Po wspólnym wypracowaniu koncepcji wnętrza przystępuję do opracowywania rysunków dla wykonawców

Etap II – Projekt wykonawczy – obejmuje sporządzenie rysunków- wytycznych dla wykonawców

Etap III (opcjonalny) – Nadzór autorski nad realizacją projektu (koordynacja prac wykonawców, pomoc w zakupie materiałów wykończeniowych).

Koszt projektu ustalany jest indywidualnie zależnie od oczekiwań klienta i zakresu prac projektowych.

Zapraszam do współpracy!